LU23 יצירת קיר בידוד לתקרה או קיר קיים

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות
LU23  יצירת קיר בידוד לתקרה או קיר קיים
LU23 יצירת קיר בידוד לתקרה או קיר קיים

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי