DE-09 לאסטופלקס PB

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

תיאור המוצר: חומר איטום חד רכיבי, המאפשר יצירת שכבת איטום המבוססת על פוליאוריתן אלסטומרי ושרפים ביטומנים.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE09

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי