DE029 – טקסאונד FT55

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

טקסאונד FT55

תיאור המוצר

יריעה סינטטית בעובי דק לחסימת רעש. היריעה משולבת עם צמר ומיועדת לבידוד אקוסטי לקולטנים.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE029

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי