ADEFER DE024

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

ADEFER

תיאור המוצר

ADEFER – חומר מקשר בין בטון חדש לישן.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE024

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי