DE023 קריסטל פרוף ADMIX

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

קריסטל פרוף ADMIX

תיאור המוצר

קריסטל פרוף  ADMIX– תוסף קריסטלי לבטון רטוב במשאיות בטון ההופך אותו לאטום בפני מים.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE023

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי