DE021 גארד הרדנר WO

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

גארד הרדנר WO

תיאור המוצר

גארד הרדנר WO – סילר 2 פעולות: מקשה ומתמזג לאבן להגנה מפני נזקי חדירת מים ולחות ודחיית אבק במשטחים.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE021

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי