DE019 פלקס 1C

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

פלקס 1C

תיאור המוצר

פלקס 1C – חומר איטום פוליאוריטני גמיש נוזלי המתנפח במגע עם מים.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE019

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי