DE018 אקו 115

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

אקו 115

תיאור המוצר

אקו 115 – חומר איטום חד רכיבי פוליאוריטני חצי גמיש נוזלי המתנפח במגע עם מים.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE018

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי