DE015 סודה-טייפ OC

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

סודה-טייפ OC

תיאור המוצר

אטם בד מותאם לפינה חיצונית במפגש קיר רצפה בחדרים רטובים. אטם בד פינה חיצונית – חדרים רטובים סודה – טייפ OC.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE015

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי