DE014 סודה-טייפ IC

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

סודה-טייפ IC

תיאור המוצר

אטם בד פינה פנימית- חדרים רטובים סודה-טייפ IC

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE014

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי