DE013 סודה-טייפ ST

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

סודה-טייפ ST

תיאור המוצר

סרט איטום לחדרים רטובים סודה-טייפ ST

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE013

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי