DE012 סודה-טייפ PD

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

סודה-טייפ PD

תיאור המוצר

סרט איטום לחדרים רטובים סודה-טייפ PD

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE012

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי