DE011 לאסטופלקס PU

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

לאסטופלקס PU

תיאור המוצר

חומר איטום חד רכיבי מבוסס פוליאוריתן. מיושם בצורה נוזלית. ציפוי המתייבש על ידי תגובה עם לחות שמקורה באוויר. יוצר שכבת הגנה בעלת חוזק, אלסטיות, עמידות בפני חדירת מים.

לחץ על שם המפרט לצפייה!

DE011

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי