DE010 לאסטופלקס PB

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

לאסטופלקס PB

תיאור המוצר

חומר איטום דו רכיבי, המאפשר יצירת שכבת איטום המבוססת על פוליאוריתן אלסטומרי ושרפים ביטומנים.

לחץ כאן על שם המפרט לצפייה!

DE010

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי