איגוד מאתרי הנזילות ותרמוגרפיה בישראל. בוחרים לעבוד רק עם מקצוענים וחברי איגוד. כי כשמדובר במים לא מתפשרים.

איגוד מאתרי הנזילות ותרמוגרפיה בישראל. בוחרים לעבוד רק עם מקצוענים וחברי איגוד. כי כשמדובר במים לא מתפשרים.