מערכת איטום של אדנית עם חגורה בגובה הריצוף

מערכת איטום של אדנית עם חגורה בגובה הריצוף

מערכת איטום של אדנית עם חגורה בגובה הריצוף