איטום קצה יריעה באיזור מעקה גבוה ללא אף מים

איטום קצה יריעה באיזור מעקה גבוה ללא אף מים

איטום קצה יריעה באיזור מעקה גבוה ללא אף מים