איטום מתחת לבסיס ציוד בגג, היצוק לאחר התקנת היריעות

איטום מתחת לבסיס ציוד בגג, היצוק לאחר התקנת היריעות

איטום מתחת לבסיס ציוד בגג, היצוק לאחר התקנת היריעות