מפרט לאיטום קירות מרתף עם פלקסיגום

  • מספר מפרט: BI07

  • עמוד ספק » ביטום

שיתוף זה דרך חיים!

[ssba]
הנך מוזמן לשתף מפרט זה ברשתות חברתיות

מפרט לאיטום קירות מרתף עם פלקסיגום

הכנת השטח:

פני השטח יהיו נקיים מלכלוך, אבק, שמן וחלקים רופפים.
במידה וישנן שאריות נראות לﬠיו של שמן תבניות ﬠל פני הבטון או שאריות ﬠפר ולכלוך במקרה של קיר תמך, יש לנקות אותו ﬠ"י התזת מים בלחץ גבוה (ﬠ"י מכשיר התזה ייﬠודי GERNIC ).
בכל מקרה, גם כאשר אין שכבת אבק כבד ﬠל קיר המרתף, מומלץ לשטוף אותו במים כ:60-45 דקות לפני תחילת
ההתזה.

איזורי סגרגציה בבטון וחורים צרים וﬠמוקים יש למלא ﬠמ טיט צמנטי מושבח בפולימר.

פלקסיגום
פלקסיגום

אופן היישום
כללי:

הפלקסיגום מסופק במיכלים של 1000 ק"ג או בחביות של 200 ק"ג.

יש לﬠרבב היטב את הפלקסיגום במיכל לפני השימוש.

היישום של הפלקסיגום הינו קל ויﬠיל מאוד.

לאחר מיקום מכונת ההתזה /פריסת הצינורות, ניתן להתחיל בתהליך הריסוס באופן מיידי.
הריסוס מתבצﬠ דרך שתי דיזות.

בדיזה אחת מרוסס הפלקסיגום ובדיזה שנייה מרוסס חומר מקריש, בתמיסה מימית.

הפלקסיגום והחומר המקריש מרוססים בו זמנית דרך שתי דיזות ומניפות הריסוס של שני מרכיבים אלה נפגשות
באוויר.

הקרשת הפלקסיגום ברגﬠ המפגש ﬠם החומר המקריש הינה מיידית, בתוך קבלת שכבה ביטומנית אלסטומרית מוצקה והפרשת מים נקיים ממנה. .

מכיוון שﬠל פני השטח נוצרת מייד שכבה מוצקה של פלקסיגום, ניתן להגיﬠ לﬠובי רב( 4-6 מ"מ) במהלך הריסוס

יישום הפלקסיגום יכול להתבצﬠ בטמפרטורה גבוהה מ- C7°.
הﬠובי האופייני הנדרש בקירות מרתף הינו כדלקמן:

עד לﬠומק 5 מ' – 4 מ"מ.

בﬠומק 5-7 מ' – 5 מ"מ.

בﬠומק 7-10 מ' – 6 מ"מ.

יישומים:

יישום פלקסיגום ﬠל קירות מרתף, כאשר רצפת המרתף אטומה בפלקסיגום או שאינה אטומה כלל, יבוצﬠ ﬠפ"י השלבים הבאים:

ניקוי יסודי של קירות המרתף ורצוﬠת הפלקסיגום ברצפה אשר בולטת מחוץ לקירות המרתף (ראה סﬠיף הכנת שטח(.

התזת פריימר פלקסיגום (פלקסיגום ללא מקריש) ﬠל פני השטח המיוﬠדים לאיטום, בכמות של 300 גר'/מ"ר.
המתנה של 30-20 דקות ﬠד להתייבשות ראשונית וקבלת שכבה דביקה ﬠל פני השטח.

התזת פלקסיגום ﬠל כל קיר המרתף וﬠל היריﬠות באזורי הרולקה שבתחתית קיר המרתף.

ﬠובי ההתזה – כמפורט בסﬠיף היישום הכללי.

מספר השכבות ואופן היישום שלהן – כמפורט בקובץ הוראות היישום של הפלקסיגובו (קובץ נפרד(.
ייבוש של 5 ימים לפחות (לא כולל ימי גשם) לפני יישום שכבת הגנה.

פריסת בד גיאוטכני במשקל 200 גר'/מ"ר ﬠל גבי הפלקסיגום.

לאחר מכן פריסת יריﬠת הגנה חלקה מ-HDPE מסוג "פרוטקט 5" ﬠל גבי הבד הגיאוטכני.

יישום פלקסיגום ﬠל קירות מרתף, כאשר רצפת המרתף נאטמה ביריעות ביטומניות (מסוג SBS ) יבוצעו עפ"י השלבים הבאים:

ניקוי יסודי של רצוﬠת היריﬠות הבולטת בהיקף רצפת המרתף.

יישום רולקה במידות 1.5X1.5 ס"מ מטיט מסטיגום (3 מסטיגום, 2 חול, 1 צמנט(.

ייבוש של 6-4 שונות.

יישום פריימר 101 ﬠל קירות המרתף באזור החלקה, עד למרחק של 15 ס"מ מתחת לתפר היציקה בין רצפת המרתף לקירות.

ריתוך יריﬠת חיזוק מסוג 5R/SBS ללא אגרנט באיזור המפגש בין קיר המרתף ליריﬠות בהיקף הרצפה. ﬠל קיר המרתף תגיﬠ היריﬠה ﬠד למרחק של 15 ס"מ מתחת לתפר היציקה בין רצפת המרתף לקירות.

חימום פני יריﬠת החיזוק והיריﬠות הבולטות ברצפת המרתף ﬠ"י אש קלה, לצורך התכה קלה של הביטומן בפני היריﬠות ושיקוﬠ האבק והחול המצויים ﬠל פניהן.

החימום יבוצﬠ זמן קצר לפני תחילת התזת הפלקסיגום (כ-30 דקות).

התזת "פריימר פלקסיגום" (פלקסיגום ללא מקריש) ﬠל פני השטח המיוﬠדים לאיטום, בכמות של 300 גר'/מ"ר.
המתנה של 30-20 דקות ﬠד להתייבשות ראשונית וקבלת שכבה דביקה ﬠל פני השטח.

הנך מוזמן לכתוב תגובה על מפרט
תגובות יפורסמו לאחר אישור מערכת ויוצגו באופן ציבורי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *