תגובת בית משפט השלום – ירושלים אישור והיענות לפניית האיגוד

תגובת בית משפט השלום - ירושלים אישור והיענות לפניית האיגוד